Cetelem Online Áruhitel  
Menu
Your Cart

Garancia

Kérjük a vásárlás után a mellékelt kezelési utasítást és a garanciafüzetet olvassa el, valamint a beüzemelést követően bizonyosodjon meg arról, hogy a beüzemelő szakszerviz tájékoztassa Önt a szakszerű üzemeltetésről.

A garancia érvényét veszti:

 • a Megrendelő a fizetési feltételeknek nem tett eleget,
 • nem rendeltetésszerű használat esetén
 • szakszerűtlen szerelés esetén
 • ha a berendezést olyan személy helyezte üzembe, aki nem rendelkezik erre vonatkozóan jogosítványokkal.

 Általános garanciális feltételek.

A berendezés üzembe helyezését csak az arra kiképzett szakember végezheti.
A jótállási igény csak a helyesen kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthető.
A jótállási igényt a berendezés tulajdonosa érvényesítheti, amennyiben rendelkezésére áll a megfelelően kitöltött jótállásiegy, a fizetési (számla, nyugta) és a beüzemelési bizonylat.
A jótállási jegy megrongálódása, elhagyása, helytelen kitöltése, át- illetve kijavítása, a garancia elvesztésével jár!
Amennyiben a vásárolt készülék 3 munkanapon belül meghibásodik, azt a forgalmazó köteles kicserélni a vársárlás helyén, feltéve, ha a hiba nem a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, illetve ha a megfelelő dokumentumokat be tudja mutatni és a termék gyári csomagolása megvan.
A készülék meghibásodását az üzembehelyező szakszervíznél kell bejelenteni.

A garancia megszűnéseinek okai:

 • szakszerűtlen telepítés
 • nem rendeltetésszerű használat
 • átalakítás
 • helytelen tárolás
 • elemi kár
 • helytelenül kitöltött beüzemelési szelvény
 • az előírt karbantartás hiánya,
 • a berendezésen lévő gyári szám címke hiánya, megrongálódása

a karbantartás ténye nincs számlával alátámasztva